OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY MOTRIO.PL

Niniejszy dokument określa ogólne warunki korzystania z witryny Motrio.pl (zwanej dalej witryną), określonymi przez firmę Renault sas (zwaną dalej Renault).

1. ZNACZENIE UŻYTYCH SKRÓTÓW

Na potrzeby niniejszego dokumentu:

"OW" oznacza ogólne warunki korzystania z witryny, która umożliwia sporządzanie darmowych kosztorysów i darmową rezerwację przeglądów technicznych. Ogólne warunki przedstawione poniżej mogą zostać uzupełnione lub zmienione w przyszłości.

"Przegląd" oznacza sumę czynności związanych z obsługą techniczną lub naprawą pojazdu, włączenie z częściami zamiennymi i robocizną.

"Serwis" oznacza placówkę należącą do sieci Motrio, która posiada autoryzację firmy Renault na wykonywanie przeglądów.


"Witryna": oznacza stronę internetową Motrio.pl

"Użytkownik": Usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich lub niepełnoletnich, które stanowią osobowość prawną w rozumieniu prawa polskiego. Użytkownik witryny: każda osoba, która odwiedza i/lub wykorzystuje witrynę.
"Pojazd" to samochód dowolnej marki, który może zostać poddany przeglądowi.


2. ZGODA I DATA ROZPOCZĘCIA
Użytkownik witryny deklaruje, że przed pierwszym użyciem witryny zapoznał się z OW i je akceptuje, bez żadnych wyjątków; dotyczy to w szczególności planowanych i obecnych świadczeń.

Firma RENAULT zastrzega możliwość zmiany OW w dowolnym momencie. W takim przypadku obowiązują warunki korzystania z witryny obowiązujące w dniu wizyty w wybranym serwisie.


3.OPIS
Witryna umożliwia nawiązanie kontaktu między użytkownikiem, który chce wykonać przegląd techniczny lub naprawę pojazdu, a serwisami, które oferują swoje usługi.


3.1. TWORZENIE KONTA
- Aby umówić wizytę w serwisie za pośrednictwem witryny Motrio.pl, użytkownik musi założyć konto na stronie Motrio.pl i się na nie zalogować. Jeżeli użytkownik nie ma konta, witryna zaproponuje utworzenie nowego konta.
- Aby założyć konto, użytkownik musi podać swoje nazwisko, imię, telefon, adres e-mail, następnie musi wybrać hasło.
- Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo poufnych danych i nie może ich przekazywać osobom trzecim, aby uniknąć ryzyka zalogowania się obcej osoby na swoim koncie, ponieważ może to spowodować zamówienie usług serwisu przez osoby niepowołane.
- Firma RENAULT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie konta przez osoby trzecie, które uzyskają dostęp do danych umożliwiających zalogowanie.

3.2. KOSZTORYS I UMAWIANIE WIZYTY ON-LINE
Aby otrzymać kosztorys, użytkownik musi wykonać następującą procedurę:
- Wprowadzić niezbędne dane (numer rejestracyjny pojazdu lub Marka/Model/Typ silnika i kod pocztowy)
- Wybrać serwis
- Wybrać typ usługi serwisowej
- Sprawdzić cenę usług serwisowych wybranego typu
- Wybrać usługę lub usługi serwisowe
- Dodać usługę lub usługi serwisowe do koszyka
- Umówić wizytę z poziomu koszyka
- Identyfikacja użytkownika/Tworzenie konta na Motrio.pl
- Wybór ram czasowych i zatwierdzenie ogólnych warunków korzystania z witryny
- Podsumowanie informacji na temat umówionej wizyty

3.3. UMAWIANIE WIZYTY
Użytkownik wybiera datę i godziny, w których jest dostępny, następnie zatwierdza umówioną wizytę poprzez akceptację ogólnych warunków korzystania z witryny.
- Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem umówionej wizyty
- Serwis skontaktuje się z klientem, aby potwierdzić datę i godzinę wizyty.
- Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem umówionej wizyty.

3.4. PRZEŁOŻENIE WIZYTY
Zmiana umówionej wizyty w tym samym serwisie:
Jeżeli wizyta nie została potwierdzona przez serwis, użytkownik może zmienić datę/godzinę wizyty z poziomu Strefy klienta.

Jeżeli wizyta została potwierdzona przez serwis, użytkownik musi się skontaktować z serwisem, aby zmienić datę/godzinę wizyty.

- Zmiana serwisu:
Jeżeli wizyta nie została potwierdzona przez serwis, użytkownik może anulować wizytę z poziomu Strefy klienta i umówić nową wizytę on-line w innym serwisie.

Jeżeli wizyta została potwierdzona przez serwis, użytkownik może anulować wizytę poprzez skontaktowanie się z serwisem lub z działem obsługi klienta firmy Renault, następnie może umówić wizytę w innym serwisie za pośrednictwem witryny Motrio.pl.

3.5. ANULOWANIE WIZYTY
Jeżeli wizyta nie została potwierdzona przez serwis, użytkownik może anulować wizytę z poziomu Strefy klienta.

Jeżeli wizyta została potwierdzona przez serwis, użytkownik musi się skontaktować z serwisem, aby anulować wizytę.


4. INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKA
4.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór usług serwisowych, które odpowiadają jego potrzebom.

4.2. Firma RENAULT nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z wprowadzenia niepoprawnych danych przez użytkownika w procesie umawiania wizyty w serwisie.


5. CENA
5.1. Ceny wyświetlane w witrynie są podane w walucie PLN. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (stawki podatku VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w dniu umawiania wizyty w serwisie). Koszt utylizacji odpadów może zależeć od typu realizowanej usługi serwisowej i zostanie dodany do faktury za usługę wystawioną przez serwis po wykonaniu usługi.

5.2. Ceny uwzględniają ewentualne promocje oraz inne oferty finansowe obowiązujące w momencie przeglądania witryny. Oferta dotyczy usług wykonywanych w czasie obowiązywania danej promocji.

5.3. Koszty usług serwisowych mogą być różne w różnych serwisach, ponieważ zależą od sumarycznego kosztu robocizny oraz od ceny (za litr) każdego użytego płynu eksploatacyjnego.


6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Witryna umożliwia kontaktowanie użytkowników z serwisami.
Firma Renault nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane przez serwisy ani za informacje przekazywane przez serwisy (łączny koszt robocizny, dostępność wolnych terminów itd.).


7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony Twoich danych osobowych

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Witryna jest zabezpieczona z tytułu prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

8.2. Witryna (jako całość i poszczególne elementy - teksty, nazwy marek, logotypy, ilustracje i zdjęcia) stanowi wyłączną własność firmy RENAULT lub posiadaczy prawa własności, którzy udzielili firmie RENAULT zezwolenia na jej wykorzystanie.

8.3. Odtwarzanie w formie drukowanej lub cyfrowej, całkowite lub częściowe, reprodukcja, redystrybucja lub wykorzystywanie elementów witryny jest surowo zabroniona. Używanie łączy (zwykłych i hipertekstowych) bez pisemnej zgody firmy RENAULT jest surowo zabronione.


9. KONTAKT
Użytkownik może nawiązać kontakt z działem obsługi klienta w następujący sposób:

- za pośrednictwem zakładki "Kontakt"
Użytkownik musi wprowadzić nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz tytuł i treść zapytania.


10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO - SPORY

10.1. Ogólne warunki korzystania z witryny zostały sporządzone w języku polskim

10.2. Obowiązujące ogólne warunki korzystania z witryny podlegają prawu polskiemu.

10.3. Użytkownik może wszcząć konwencjonalną procedurę mediacyjną lub skorzystać z dowolnej, alternatywnej metody rozstrzygania sporów.
Wróć do strony głównej