Skontaktuj się z nami

Eksperci MOTRIO z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania. Odpowiadamy w ciągu 24h (dni robocze).

Zadaj pytanie

Jestem:

Dane kontaktowe

Dane osobowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Dane firmowe:

Dane pojazdu

I WARSTWA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu utworzenia konta w serwisie motrio.pl oraz zarządzania tym kontem, a także w celu umówienia się na wizytę w wybranym punkcie Motrio. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji jest pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu utworzenia konta w serwisie motrio.pl oraz umówienia się na wizytę w wybranym punkcie Motrio. Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). W zakresie zarządzania zapisami na wizyty w punktach Motrio podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres posiadania konta w serwisie motrio.pl. Następnie, dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wizytą serwisową. Po upływie tego okresu dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości. Dane zostaną przekazane do punktu serwisowego Motrio, a także mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się w serwisie i umówienia wizyty w punkcie Motrio

Dowiedz się wiecej