Dane osobowe

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwisy Motrio zajmujące się naprawami podejmują wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są traktowane bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z tej strony. Lista członków sieci i ich dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej za pomocą zakładki „Znajdź serwis”.


DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zbieramy Twoje dane osobowe podczas wypełniania formularza na naszej stronie internetowej, gdy kontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon, czat na żywo lub w inny sposób. Możemy również uzyskać dodatkowe informacje o Tobie za pośrednictwem innych firm, w szczególności w naszej działających w naszej Grupie. Prowadzimy szeroką działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Używamy Twoich danych osobowych do:

CELE
> Zarządzanie Twoimi zgłoszeniami (udzielenie informacji, umówienie spotkania, wycena, …)
> Zarządzanie Twoim kontem użytkownika
> Zarządzanie Twoją reklamacją użytkownika
> Odpowiadanie na wszelkie prośby o skorzystanie z praw związanych z Twoimi danymi osobowymi (zobacz sekcję „Twoje prawa”)

PODSTAWA PRAWNA
> Przetwarzanie jest uzasadnione stosunkiem przedumownym wynikającym z Twojego zgłoszenia
> Przetwarzanie jest uzasadnione realizacją zawartej z nami umowy.
> Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie.
> Przetwarzanie opiera się na naszych prawnych zobowiązaniach i obejmuje weryfikację Twojej tożsamości.

Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia tylko danych osobowych niezbędnych do każdego celu, dla którego przetwarzamy dane. W związku z tym obowiązkowy charakter odpowiedzi jest wskazany w formularzach zbiorczych. Są one niezbędne do spełnienia Twojego żądania lub do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych. Jeśli nie chcesz podać wymaganych danych, nie będziemy mogli przetworzyć Twojego żądania. Inne informacje mają na celu lepsze poznanie Ciebie, w szczególności wysyłanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych i dlatego są opcjonalne. Nie musisz ich udzielać.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Zgodnie z przepisami zobowiązujemy się do przechowywania danych osobowych tylko przez okres niezbędny do realizacji celów. W celu obliczenia tych okresów przechowywania, w szczególności polegamy na następujących kryteriach:
> Czas trwania umowy, jeśli masz umowę z RENAULT lub członkami jej sieci,
> Czas wymagany do przetworzenia wniosku lub roszczenia,
> Czas, przez jaki konto użytkownika jest otwarte (jeśli zostało otwarte), z wyjątkiem przypadku braku aktywności przez 3 lata,
> Twoje zainteresowanie naszymi reklamami,
> Potrzeba zachowania pewnej historii twoich interakcji z nami, dla dobrego zarządzania naszymi relacjami handlowymi,
> Nasze obowiązki prawne lub regulacyjne.

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania niektórych danych osobowych w archiwum, aby móc odpowiedzieć na wszelkie działania prawne i na czas obowiązywania rozporządzeń przewidzianych w obowiązujących przepisach.


KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Dane osobowe dotyczące Użytkownika, takie jak nazwisko, imię, adres e-mail oraz niektóre informacje dotyczące jego Pojazdu, są niezbędne, aby umożliwić Użytkownikowi utworzenie konta, korzystanie z Usług i otrzymywanie, jeśli akceptuje oferty nowych usług i produkty. Dane osobowe mogą być przekazywane do Autoryzowanego Serwisu, który wybrał, jak również do podwykonawców RENAULT związanych umową o poufności umiejscowionych w Unii Europejskiej i poza nią. RENAULT może również ujawnić dane osobowe w przypadku, gdy jest zobowiązane do ujawnienia ich upoważnionej osobie trzeciej w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub do egzekwowania lub egzekwowania obecnych danych. RENAULT może również ujawnić dane osobowe w przypadku, gdy jest zobowiązane do ujawnienia ich upoważnionej osobie trzeciej w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego, lub do zastosowania lub egzekwowania obecnych danych. W miarę możliwości dane są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Ponieważ jednak niektórzy z naszych dostawców usług znajdują się w krajach poza EOG, Twoje dane osobowe są przetwarzane w tych krajach. Niektóre z tych krajów mogą mieć inne przepisy dotyczące danych osobowych Unii Europejskiej. W takim przypadku zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie, że transfer ten jest dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wprowadzono zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony Twojej prywatności i Twoje prawa podstawowe równoważne z prawem oferowanym przez Unię Europejską (w szczególności poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej). Wreszcie, możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub decyzji administracyjnych lub sądowych.


JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:
> informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
> informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
> sprostowania danych;
> bycia zapomnianym;
> ograniczenia przetwarzania;
> przenoszenia danych;
> sprzeciwu;
> niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
> informacji o naruszeniu ochrony danych.
Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem. W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt: poprzez adres email do Inspektor Ochrony Danych w Renault Polska - renault.iod@renault.com.pl lub w formie pisemnej na adres Renault Polska Sp. z o .o., ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


LINK DO INNYCH INFORMACJI

Możemy również zbierać zautomatyzowane informacje techniczne o Tobie, gdy odwiedzasz motrio.pl, w tym swój adres IP, ustawienia przeglądarki, za pomocą plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką plików cookie.


MODYFIKACJA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy czasami modyfikować te informacje. Tam, gdzie jest to konieczne lub wymagane, powiadomimy Cię i / lub poprosimy o zgodę. Zapraszamy do zapoznania się z nimi podczas każdej wizyty, aby znać ich najnowszą wersje.
Wróć do strony głównej